UY DANH & CÁCH NHẬN UY DANH – BÁ VƯƠNG KIẾM


UY DANH & CÁCH NHẬN ĐƯỢC UY DANH CỦA BÚ VƯƠNG KIẾM

Làm mới Uy Danh mỗi tuần

 • Mỗi tuần vào lúc 1h00 sáng Thứ 2 hàng tuần tất cả người chơi sẽ được reset uy danh giang hồ về 0 điểm.
 • Mỗi ngày, hệ thống sẽ trừ uy danh của người chơi một mức nhất định, Uy danh càng cao giảm trừ sẽ lớn hơn.
 • Lần đầu reset Uy Danh tại máy chủ Bú Kiếm 1: 1h00 sáng Thứ Hai ngày 08.05.2022

Tác dụng của Uy Danh

 • Tham gia hoạt động Truy nã Hải Tặc: cần ít nhất 20 uy danh giang hồ.

Làm sao để có Uy Danh

 • Tham gia các hoạt động phong phú trong game sẽ nhận được Uy Danh .

Tinh Lực, Hoạt Lực Giảm Giá

 • Giảm giá 40% (so với giá gốc): Nạp trên 500 vạn Đồng hoặc trên 60 Uy danh.
 • Giảm giá 60% (so với giá gốc): Nạp trên 1,000 vạn Đồng hoặc Uy danh nằm trong top 51 – 100.
 • Giảm giá 80% (so với giá gốc): Nạp trên 2,000 vạn Đồng hoặc Uy danh nằm trong top 1 – 50.
 • Lưu ý: Người chơi nên mua một lần đủ bộ Tinh lực – Hoạt lực (hạn chế mua lẻ tránh lỗi hệ thống).

Bảng Giá Tinh Lực, Hoạt Lực

Vật Phẩm

Giá Gốc

Giảm 40%

Giảm 60%

Giảm 80%

Mua Mỗi Ngày

Tinh Lực(Tiểu)

4,000

2,400

1,600

800

10 Bình

Hoạt Lực(Tiểu)

4,000

2.400

1,600

800

10 Bình

Tinh Lực(Trung)

12,000

7,200

4,800

2,400

7 Bình

Hoạt Lực(Trung)

12,000

7,200

4,800

2,400

7 Bình

Tinh Lực(Đại)

30,000

18,000

12,000

6,000

7 Bình

Hoạt Lực(Đại)

30,000

18,000

12,000

6,000

7 Bình

 

Các hoạt động để có điểm Uy Danh:

Hoạt Động

Phần Thưởng

Du Long

 • Không nhận được uy danh .

Thương Hội

 • Hoàn thành 40 nhiệm vụ nhận được 80 Uy Danh với điều kiện: 
  • Chưa từng mua vật phẩm tại Cửa Tiệm Không Uy Danh ở NPC Thương Hội, nếu từng mua vĩnh viễn không nhận được uy danh. 

Đoán Hoa Đăng

 • Trả lời đúng mỗi câu nhận được 1 điểm.

Boss VLCT 55/75/95 

 • Mỗi khi tiêu diệt được 1 boss VLCT 55/75/95 tất cả các thành viên trong đội đều nhận được 2, 3, 5 điểm.
 • Tiêu diệt boss từ cầu hồn ngọc trong ai gia tộc không nhận được uy danh. 

Truy Nã Hải Tặc

 • Hoàn thành 1 nhiệm vụ sẽ nhận được 1 điểm
  • Lưu ý: Tiêu diệt quái đúng với cấp độ nhân vật mới nhận được uy danh. Ví dụ nhân vật cấp 60 nhận nhiệm vụ tiêu diệt hải tặc 50 sẽ không nhận được uy danh.

Bao Vạn Đồng

 • Mỗi ngày hoàn thành 10 nhiệm vụ sẽ nhận được 2 điểm
  • Cấp 80 trở lên sẽkhông nhận được uy danh.

Ải Gia Tộc

 • Hoàn thành ải gia tộc: 
  • Dưới cấp 60: nhận được 5 điểm.
  • Cấp 61 – 79: nhận được 3 điểm.
  • Trên cấp 80: không nhận được uy danh.
   

Tiêu Diêu Cốc

 • Qua ải 2 nhận được 2 điểm, ải 3 nhận được 4 điểm, ải 4 nhận được 10 điểm, ải 5 nhận được 16 điểm

Chiến Trường Tống Kim

 • Tham gia Tống Kim đến hết trận đạt: 
  • 3000 – 4999 điểm: nhận được 5 điểm.
  • 5000 – 6999 điểm: nhận được 7 điểm.
  • 7000 – 9999 điểm: nhận được 10 điểm.
  • Trên 10000 điểm: nhận được 15 điểm.

Bạch Hổ Đường

 • Giết Boss 3 tầng sẽ nhận được 0 điểm. Qua 1 tầng được 1 điểm.

Thi Đấu Môn Phái/ Loạn Phái

 • Hạng 1: nhận được 30 điểm.
 • Hạng 2 – 4: nhận được 20 điểm.
 • Hạng 5 – 8: nhận được 10 điểm.
 • Hạng 9 – 16: nhận được 6 điểm.
 • Tích lũy cờ đạt: 
  • 4800 điểm: nhận được 8 điểm.
  • 4000 điểm: nhận được 6 điểm.
  • 3200 điểm: nhận được 5 điểm.
  • Trên 2400 điểm: nhận được 4 điểm.

Tranh Đoạt Lãnh Thổ

 • Bang hội có ít nhất 1 lãnh thổ, thành viên đủ 800 điểm công trạng nhận được 30 uy danh.

 

VANG DANH THIÊN HẠ
Nhân vật Cấp
Đang cập nhật...
Dữ liệu cập nhật 5 phút/lần