THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG VÀ PHẦN THƯỞNG – MÁY CHỦ BÁ KIẾM 1


Hoạt động

Thời gian, Giới hạn & Phần thưởng

Khiêu Chiến Du Long

 • Thời gian: Cả ngày, mỗi ngày được 15 lần khiêu chiến, có tích lũy.
 • Yêu cầu Cấp 50 và đã gia nhập Môn Phái.
 • Phần thưởng Điểm Kinh Nghiệm, Huyền Tinh.

Nhiệm Vụ Hằng Ngày

 • Thời gian: Cả ngày
 • Mỗi ngày hoàn thành tối đa 1 nhiệm vụ
 • Nhận nhiệm vụ thông qua NPC Cổ Phong Hà tại các Thành thị và Tân thủ thôn hoặc trực tiếp trong Túi tân thủ mục [Hàng ngày] Online
 • Phần thưởng: 
  • Hoàn thành nhiệm vụ 1: 1 Huyền Tinh 5, 5 vạn Bạc Khóa, 3 vạn Đồng Khóa, 1.000.000 EXP.
  • Hoàn thành nhiệm vụ 2: 2 Huyền Tinh 5, 10 vạn Bạc Khóa, 3 vạn Đồng Khóa, 3.000.000 EXP.
  • Hoàn thành nhiệm vụ 3: 1 Huyền Tinh 6, 15 vạn Bạc Khóa, 5 vạn Đồng Khóa, 5.000.000 EXP.
 • Lưu ý: Số quái giết được tính cho từng cá nhân cho dù có hoạt động theo tổ đội.

Bao Vạn Đồng

 • Thời gian: Cả ngày
 • Mỗi ngày hoàn thành tối đa 50 nhiệm vụ
 • Nhận nhiệm vụ thông qua NPC Bao Vạn Đồng tại các Thành thị và Tân thủ thôn.
 • Phần thưởng: 
  • 10 nhiệm vụ: 1 Huyền Tinh 5, 2 vạn Bạc Khóa, 3 vạn Đồng Khóa, 500.000 EXP.
  • 20 nhiệm vụ: 2 Huyền Tinh 5, 5 vạn Bạc Khóa, 3 vạn Đồng Khóa, 500.000 EXP.
  • 30 nhiệm vụ: 2 Huyền Tinh 5, 5 vạn Bạc Khóa, 3 vạn Đồng Khóa, 500.000 EXP.
  • 40 nhiệm vụ: 2 Huyền Tinh 5, 10 vạn Bạc Khóa, 3 vạn Đồng Khóa, 500.000 EXP.
  • 50 nhiệm vụ: 1 Huyền Tinh 6, 10 vạn Bạc Khóa, 3 vạn Đồng Khóa, 1.000.000 EXP.
 • Lưu ý:
  • Người chơi nên để sẵn tinh lực hoạt lực và bạc thường trước khi làm nhiệm vụ Bao Vạn Đồng.
  • Ưu tiên sử dụng AutoPK thay cho Plugin sẵn trong game để làm nhiệm vụ.

Bạch Hổ Đường

 • Thời gian: Cả ngày trừ trận 08h00, 19h00, 20h00, 21h00 cứ 30 phút 1 trận
 • Mỗi ngày tham gia tối đa 1 lần
 • Yêu cầu Cấp 50
 • Qua 1 tầng nhận: 1.000.000 Điểm Kinh Nghiệm, 1 Huyền Tinh 5, 5 vạn Đồng khóa, 10 vạn bạc khóa 
 • Lưu ý: Mỗi lần qua ải để trống 5 ô, nếu không sẽ không được tính sô lần vượt ải và có thể dẫn đến kẹt tài khoản.
 • Phần thưởng sẽ được chuyển trực tiếp vào nhân vật khi qua ải.

Tiêu Dao Cốc

 • Thời gian: Từ 12h30 đến 23h30 Hàng Ngày, cứ 30 phút 1 trận
 • Mỗi ngày tham gia tối đa 1 lần, 1 tuần cộng dồn tối đa 7 lần
 • Yêu cầu cấp 80
 • Yêu cầu tối thiểu phi phong 6 có thể tham gia Tiêu dao cốc.
 • Qua 1 ải nhận: 1 Huyền Tinh 5, 2 vạn Đồng khóa, 5 vạn Bạc khóa, 1.000.000 exp.
 • Lưu ý: Mỗi lần qua ải để trống 10 ô trong túi, nếu không sẽ không được tính sô lần vượt ải.
 • Phần thưởng sẽ được chuyển trực tiếp vào nhân vật khi qua ải.

Tống Kim

 • Thời gian: 10h50, 16h50, 20h50 Hàng Ngày.
 • Lưu ý: Trong thời gian diễn ra Tống kim, người chơi sẽ không thể tham gia các hoạt động khác như Quay BBR, Khiêu chiến du long, …
 • Đạt 1000 -> 3000 điểm 3 triệu EXP, 3v Đồng Khóa, 5v Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh 5.
 • Đạt 3000 -> 5000 điểm 5 triệu EXP, 5v Đồng Khóa, 15v Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh 6.
 • Đạt 5000 -> 7000 điểm 5 triệu EXP, 7v Đồng Khóa, 25v Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh 6.
 • Đạt 7000 -> 10000 điểm 5 triệu EXP, 10v Đồng Khóa, 35v Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh 7.
 • Đạt trên 10000 điểm 5 triệu EXP, 15v Đồng Khóa, 50v Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 7, Danh hiệu Chiến Quốc Nguyên Soái + Vòng Sáng 24 giờ
 • Ngoài ra trận 20h50 sẽ gấp đôi quà và kèm thêm các phần quà đặc biệt. 

Hải Tặc

 • Thời gian: Cả Ngày
 • Mỗi ngày hoàn thành 6 nhiệm vụ, mỗi tuần săn tối đa 36 con
 • Yêu cầu Cấp 50
 • Hải tặc 50: 1 Danh Bổ Lệnh
 • Hải tặc 60: 2 Danh Bổ Lệnh
 • Hải tặc 70: 3 Danh Bổ Lệnh
 • Hải tặc 80: 4 Danh Bổ Lệnh
 • Hải tặc 90: 5 Danh Bổ Lệnh
 • Lưu ý: Huyền tinh rơi ra từ Hải Tặc sẽ (Khóa).

Thương Hội

 • Thời gian: Cả Ngày
 • Mỗi tuần hoàn thành tối đa 1 nhiệm vụ
 • Yêu cầu Cấp 60
 • Nhiệm vụ sẽ reset lại vào lúc 23h00 Chủ Nhật.
 • Hoàn thành 10 Nhiệm Vụ: 50 Vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 5. 
 • Hoàn thành 20 Nhiệm Vụ: 100 Vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 6. 
 • Hoàn thành 30 Nhiệm Vụ: 50 Vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 7. 
 • Hoàn thành 40 Nhiệm Vụ: 150 Vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 8. 
 • Lưu ý: Từ 23h00 đến 24h00 Chủ Nhật sẽ không thể đối thoại với NPC Chủ Thương Hội.

Thi Đấu Môn Phái

 • Thời gian: Từ 19h50 Thứ 3 Hàng Tuần
 • Tham gia hoạt động thông qua Chưởng môn nhân
 • Yêu cầu Cấp 50 và đã gia nhập Môn Phái
 • Tân Nhân Vương: Nhận danh hiệu Tân nhân vương, Huyền tinh 7 (x2), 20 vạn đồng thường.
 • Top 2: Huyền tinh 7 (x2), 10 vạn đồng thường.
 • Top 3-4: Huyền tinh 7 (x2), 9 vạn đồng thường.
 • Vòng 8: Huyền tinh 7 (x1), 8 vạn đồng thường.
 • Vòng 16: Huyền tinh 7 (x1), 5 vạn đồng thường.

Thi Đấu Loạn Phái

 • Thời gian: Từ 19h50 Thứ 6 Hàng Tuần
 • Tham gia hoạt động thông qua Chưởng môn nhân
 • Điều kiện: Nhân vật có đẳng cấp 50 trở lên và đã gia nhập Môn Phái
 • Tân Nhân Vương: Nhận danh hiệu quán quân, Huyền tinh 8 (x1), 50 vạn đồng thường
 • Top 2:Nhận danh hiệu á quân, Huyền tinh 8 (x1), 20 vạn đồng thường
 • Top 3-4: Huyền tinh 7 (x3), 18 vạn đồng thường.
 • Vòng 8: Huyền tinh 7 (x2), 16 vạn đồng thường.
 • Vòng 16: Huyền tinh 7 (x2), 10 vạn đồng thường.

Tranh Đoạt Lãnh Thổ

 • Thời gian: Từ 20h00 đến 22h00 Thứ 7, Chủ Nhật Hàng Tuần.
 • MỞ KHI MÁY CHỦ MỞ CẤP 89 ĐƯỢC 7 NGÀY 
 • Yêu cầu: Cấp 80, Là người chơi đã có Bang Hội
 • Sẽ có giải thi đấu vô địch lãnh thổ hàng tuần với các phần quà cực kỳ đặc biệt cho bang hội chiếm đóng nhiều lãnh thổ nhất.

Công Thành Chiến – Hoàng Thành Tranh Bá

 • Thời gian: Từ 19h30 đến 21h00 Thứ 5 Hàng Tuần.
 • MỞ KHI MÁY CHỦ MỞ CẤP 89 
 • Yêu cầu: Cấp 80, Là người chơi đã có Bang Hội
 • Xem chi tiết (cập nhật sau)

Tần Lăng

 • Thời gian: Cả Ngày, mỗi nhân vật có 2 tiếng trong Tần Lăng.
 • MỞ KHI MÁY CHỦ MỞ CẤP 109 
 • Yêu cầu: Cấp 100 trở lên.
 • Xem chi tiết (cập nhật sau)

 

VANG DANH THIÊN HẠ
Nhân vật Cấp
Đang cập nhật...
Dữ liệu cập nhật 5 phút/lần