LỘ TRÌNH SERVER BÚ KIẾM 1


Tính Năng

Thời Gian

Giới hạn cấp độ 69

 • 11h00 Thứ 7 Ngày 29/04/2023
 • Võ Lâm Cao Thủ 55
 • Mở siêu boss Chiến thần mông cổ
 • Huy chương giới hạn cấp 5

Giới hạn cấp độ 79

 • Xác định khi trung bình cấp độ 50 người có tài phú cao nhất đạt level 69.
 • Võ Lâm Cao Thủ 75
 • Huy chương giới hạn cấp 10

Giới hạn cấp độ 89

 • Xác định khi trung bình cấp độ 50 người có tài phú cao nhất đạt level 79.
 • Huy chương giới hạn cấp 20
 • Tiêu Diêu Cốc lv80.
 • Hoạt động Công Thành Chiến.
 • Mở hoạt động Vận tiêu Bang hội.
 • Tranh Đoạt Lãnh Thổ
 • Mở bán Phù & Đai lưng.

Giới hạn cấp độ 99

 • Xác định khi trung bình cấp độ 50 người có tài phú cao nhất đạt level 89.
 • Huy chương giới hạn cấp 30.
 • Võ Lâm Cao Thủ 95
 • Mở bán Giày
 • Nâng cấp bộ trang bị +14
 • Luyện hóa trang bị +16

Giới hạn cấp độ 109

 • Xác định khi trung bình cấp độ 50 người có tài phú cao nhất đạt level 99.
 • Huy chương giới hạn cấp 40
 • Tần Lăng lv100
 • Mở tính năng Đồng hành & Trang bị Đồng hành.
 • Mở tính năng Chân Nguyên.
 • Mở hoạt động Võ lâm Liên Đấu.

Giới hạn cấp độ 119

 • Xác định khi trung bình cấp độ 50 người có tài phú cao nhất đạt level 109
 • Huy chương giới hạn cấp 50
 • Kỹ năng môn phái lv110
 • Hệ thống Vũ khí Tần Lăng
 • Hỏa Kỳ Lân
 • Mở chức năng Thánh Linh
 • Mở bán Nhẫn

Giới hạn cấp độ 129

 • Xác định khi trung bình cấp độ 50 người có tài phú cao nhất đạt level 119
 • Huy chương giới hạn cấp 60 (max).
 • Thần thú 7 kỹ năng tự chọn – level cao nhất mỗi kỹ năng là 15.
 • Mở bán Bội & Liên

Giới hạn cấp độ 139

 • Xác định khi trung bình cấp độ 50 người có tài phú cao nhất đạt level 129
 • Mở bán Tay.

 

VANG DANH THIÊN HẠ
Nhân vật Cấp
Đang cập nhật...
Dữ liệu cập nhật 5 phút/lần