Hệ thống siêu boss – Kiếm Thế Bá Vương


HỆ THỐNG SIÊU BOSS – KIẾM THẾ BÚ VƯƠNG

Yêu cầu Phần thưởng
Tần Thủy Hoàng
Yêu cầu: Cấp 100

Thời gian xuất hiện: 22h35 hằng ngày (cổng tần lăng 5 sẽ mở lúc 22h30) 

Tọa độ: Tần Lăng 5 (không thể sử dụng vô hạn truyền thống phù, càn khôn phù)

Phần thưởng khi kết liễu Tần Thủy Hoàng chuyển thẳng vào túi chủ PT có sát thương cao nhất:

 • 200 Kim Nguyên Bảo
 • 50 Rương Mảnh ghép trang bị đồng hành
 • 100 Sách kinh nghiệm chân nguyên
 • 7 viên Hòa Thị Ngọc
 • Ngoài ra: rớt ngẫu nhiên số lượng lớn huyền tinh không khóa

Lưu ý: Toàn bộ vật phẩm đều không khóa, có thể chia cho bang.

Hỏa Kỳ Lân
Mở khi máy chủ mở giới hạn cấp 119
Tọa độ: 222 – 222, Map luyện công Tàn tích Cung A Phòng (trong khoảng thời gian này sẽ không thể hồi sinh, triệu hồi gia tộc).
Thời gian xuất hiện: 20h00 thứ 4 hàng tuần.Phần thưởng khi kết liễu Hỏa Kỳ Lân:

 • 15 viên Hòa Thị Ngọc
 • 150 Rương Mảnh ghép trang bị đồng hành
 • 100 Sách kinh nghiệm chân nguyên
 • 50 Thánh linh bảo hạp hồn
 • 5 viên Huyền tinh cấp 9
 • 10 viên Huyền tinh 8 

Lưu ý: Phần thưởng hạ gục hỏa kỳ lân sẽ tính cho người dame boss cuối cùng (tính kill steal). Thông báo lên kênh thế giới người giết được Hỏa Kỳ Lân và phần quà nhận được sẽ cộng thẳng vào túi người chơi đó.Toàn bộ vật phẩm đều không khóa, có thể chia cho bang.

Siêu boss Chiến thần Mông Cổ (sức mạnh sẽ được tăng tiến theo lộ trình server)
Mở từ ngày đầu tiên mở server
Tọa độ: 215 – 215, Map luyện công 115 – Mông Cổ Vương Đình.

Thời gian xuất hiện: 22h00 hằng ngày

Phần thưởng khi kết liễu Siêu Boss (phần quà sẽ thay đổi theo tiến độ server):

 • 200 Kim Nguyên Bảo
 • 10 Huyền tinh cấp 8
 • 20 Huyền tinh cấp 7
 • 30 Huyền tinh cấp 6

Lưu ý: Quà hạ gục boss sẽ được cộng trực tiếp vào túi chủ PT có sát thương boss cao nhất. Toàn bộ vật phẩm đều không khóa, có thể chia cho bang.

 

 

VANG DANH THIÊN HẠ
Nhân vật Cấp
Đang cập nhật...
Dữ liệu cập nhật 5 phút/lần