HỆ THỐNG QUÀ TÍCH LŨY NẠP THẺ


HỆ THỐNG QUÀ TÍCH LŨY NẠP & HƯỚNG DẪN NẠP – RÚT ĐỒNG

QUÀ TẶNG NẠP THẺ HẰNG NGÀY/TUẦN/THÁNG

Hệ thống quà tặng nạp thẻ theo ngày, tuần, tháng với các phần quà hấp dẫn như sau:

Quà nạp ngày (100k VND):

 • 6 viên Huyền tinh 6 (khóa)
 • 1000 NHHT (khóa)
 • 100 Danh bổ lệnh (khóa)

Quà nạp tuần (500k VND):

 • 4 viên Huyền tinh 7 (khóa)
 • 2 bộ lag 7
 • 1 bổ tu lệnh
 • 300 Danh bổ lệnh (khóa)

Quà nạp tháng (2000k VND): 

 • 5 viên Huyền tinh 8 (khóa)
 • 2 bổ tu lệnh 
 • 3 bộ lag 8 
 • 2500 NHHT
 • 1000 Danh bổ lệnh (khóa)

HỆ THỐNG QUÀ TÍCH LŨY QUÀ NẠP THẺ:

 

Tích lũy

Phần thưởng

50 vạn Đồng

 

1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (2)

Danh hiệu + Vòng sáng: Thành Viên Thân Thiết

 

1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (2)

1 Lệnh Bài Uy Danh Giang Hồ (nhận 20 điểm uy danh giang hồ)

Hiệu quả thức ăn 30 Ngày

100 vạn Đồng

1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (3)

300 vạn Đồng

1 Túi 24 ô

500 vạn Đồng

1 Túi 24 ô

1.000 vạn Đồng

1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (4)

2.000 vạn Đồng

1 Thú cưỡi Xích Thố (Cấp 60) 

 • Tăng 60 điểm Tài Phú.

 • Tốc độ di chuyển +95%.

Mua Tinh Hoạt Lực Giảm Giá 80% không yêu cầu Uy Danh với thời hạn vĩnh viễn

3.000 vạn Đồng

1 Mặt Nạ Tài Phú Ngát Trời 

 • Tăng 1.000 Điểm Tài Phú

 • Kinh Nghiệm Đánh Quái +10%

5.000 vạn Đồng

Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Đồng

1 Thú cưỡi Bôn Tiêu (Cấp 60)

 • Tăng 250 điểm Tài Phú.

 • Tốc độ di chuyển +100%.

 • Kháng 60 

 • Kinh nghiệm giết địch +10%

500 tiền Du Long (khóa)

Quyền Mở Khoá Xích Thố

7.000 vạn Đồng

Đặc quyền: Mua Mật Tịch (Trung) tại NPC Tiền Trang giá 0 NHHT

600 Kim Nguyên Bảo

Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Bạc

10.000 vạn Đồng

Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Vàng

Tu luyện Mật Tịch Sơ / Trung / Cao đến tối đa mà không cần đi train quái

1 Bổ Tu Lệnh (KHÓA) – Thay đổi môn phái đã phụ tu

12.000 vạn Đồng

Thú Cưỡi Tuyết Hồn

 • Tài Phú 216

 • Kháng Tất Cả +70

 • Kinh Nghiệm Giết Địch +15%

Mở Khoá Bôn Tiêu để giao dịch tại Dã Luyện Đại Sư

5 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu), 2 Thỏi Bạc Bang Hội (Đại) 

500 Tiền Du Long (Khóa)

17.000 vạn Đồng

Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Bạch Kim

2.400 Kim Nguyên Bảo

5 Thỏi Bạc Bang Hội (Đại) 

500 Tiền Du Long (Khóa)

Mở khoá thú cưỡi Tuyết Hồn để giao dịch tại Dã Luyện Đại Sư

20.000 vạn Đồng

1 Bổ Tu Lệnh (KHÓA) – Dùng để thay đổi môn phái đã phụ tu

1 Thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Phiên Vũ

 • Tài phú: +4320 điểm

 • Kháng tất cả: +90

5 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu), 2 Thỏi Bạc Bang Hội (Đại) 

3000 Tiền Du Long (Khóa)

22.000 Vạn Đồng

Quyền Mở Khoá Thú Cưỡi Phiên Vũ Để Giao Dịch

27.000 vạn Đồng

Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương 2

5 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu), 2 Thỏi Bạc Bang Hội (Đại) 

35.000 vạn Đồng

Danh hiệu + Vòng sáng: Tuyệt Đỉnh Phú Hào

Đặc quyền mua Phi Phong tại NPC Tiền Trang với giá 0 Ngũ Hành Hồn Thạch và Không có hạn sử dụng

5 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu), 2 Thỏi Bạc Bang Hội (Đại) 

Thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Lăng Thiên 

 • Tài phú: +4320 điểm

 • Kháng tất cả: +100

3000 tiền Du Long (khóa)

45.000 vạn Đồng

Danh hiệu + Vòng sáng: Tuyệt Đỉnh Đại Phú Hào

Mua Mật Tịch Cao Cấp tại NPC Long Ngũ Thái Gia với giá 0 Tiền Du Long Giá gốc 150 Tiền Du Long

1 Bổ Tu Lệnh (KHÔNG KHÓA) – 

5 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu), 2 Thỏi Bạc Bang Hội (Đại)

Mở khóa thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Lăng Thiên tại NPC Dã Luyện Đại Sư để giao dịch

1 Thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Trục Nhật 

 • Tài phú: +4320 điểm

 • Kháng tất cả: +120

50.000 vạn Đồng

Mở khóa thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Trục Nhật tại NPC Dã Luyện Đại Sư để giao dịch

5 viên Huyền tinh 10 (khóa)

5000 NHHT (khóa)

200 rương Mảnh ghép trang bị đồng hành (khóa)

65.000 vạn Đồng

1 Thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Ức Vân 

 • Kháng Tất Cả + 150

 • Tài phú: +8.640 điểm

 • Kháng tất cả: +150

5000 Tiền Du Long (Khóa)

75.000 vạn Đồng

Thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Tuyết Vũ 

 • Kháng Tất Cả + 180

 • Tài phú: +12.960 điểm

 • Kháng tất cả: +180

 • Kinh nghiệm đánh quái: +100%

Mở khóa thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Ức Vân tại NPC Dã Luyện Đại Sư để giao dịch

6000 Tiền Du Long

100.000 Vạn Đồng

1 Thú cưỡi Tuyệt Thế Cửu U 

 • Kháng Tất Cả + 190

 • Tài phú: +15.060 điểm

 • Kháng tất cả: +190

 • Kinh nghiệm đánh quái: +110%

Mở khóa thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Tuyết Vũ tại NPC Dã Luyện Đại Sư để giao dịch

Mặt Nạ Chí Tôn Ngát Trời

 • Tài Phú : +2000 điểm

 • Kinh Nghiệm giết địch + 30%

Ngoại Trang Khuynh Thiên

Danh hiệu ‘Vang Danh Thiên Hạ’

5 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu), 2 Thỏi Bạc Bang Hội (Đại)

7000 Tiền Du Long

110.000 Vạn Đồng

1 Mặt nạ Phục Hổ Quân Lâm Miện 

 • Tăng 4.000 điểm tài phú

 • Kinh nghiệm giết địch + 50%

 • Phát huy lực tấn công cơ bản +2%

 • Tấn công khi đánh chí mạng +5%

125.000 Vạn Đồng

1 Thú cưỡi U Dạ Vĩ Hồ 

 • Kháng Tất Cả +200

 • Tài phú: +18.960 điểm

 • Kinh nghiệm đánh quái: +120%

Ngoại Trang Vĩnh Uy Trường Lạc

500 rương Mảnh ghép trang bị đồng hành (khóa)

500 sách kinh nghiệm chân nguyên (khóa)

150.000 Vạn Đồng (có hiệu lực khi máy chủ mở cấp 119)

1 Mặt Nạ Vô Song Ngát Trời  

 • Tăng 6.000 điểm tài phú

 • Kinh nghiệm giết địch + 60%

 • Phát huy lực tấn công cơ bản +5%

 • Tấn công khi đánh chí mạng +7%

5 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu), 2 Thỏi Bạc Bang Hội (Đại) 

1 Thú cưỡi Hỏa Kỳ Lân 

 • Tài phú: +20.960 điểm

 • Kháng tất cả: +210

 • Kinh nghiệm đánh quái: +130%

10000 Tiền Du Long

1 viên Huyền tinh 12 (khóa)

2 viên Huyền tinh 11 (khóa)

500 rương Mảnh ghép trang bị đồng hành (khóa)

VANG DANH THIÊN HẠ
Nhân vật Cấp
Đang cập nhật...
Dữ liệu cập nhật 5 phút/lần