[Event] Trung Thu Đoàn Viên


SỰ KIỆN  TRUNG THU 

Thời Gian

 • Bắt đầu vào lúc 00h00 ngày 01.07.2023 sau khi bảo trì mở cấp 99 đến ngày bảo trì mở cấp 109 (dự kiến 22.07.2023).

Vật Phẩm Sự Kiện

Hình Ảnh

Ghi Chú

Bánh trung thu thập cẩm

 • Tính chất: Không khóa – có thể giao dịch.
 • Nguồn gốc: 
  • Ghép tại NPC EVENT:  1 Bánh trung thu thập cẩm = 5 Bột mì + 5 Thịt heo + 5 Gia vị + 1 Kim Nguyên Bảo
 • Sử dụng tối đa 3000 lần.
  • Đạt mốc nhận thưởng.

Bánh trung thu bình thường

 • Tính chất: Không khóa – có thể giao dịch.
 • Nguồn gốc: 
  • Ghép tại NPC EVENT:  1 Bánh trung thu đậu xanh = 10 Bột mì + 10 Thịt heo + 10 vạn Bạc thường.
 • Sử dụng tối đa 1000 lần.
  • Đạt mốc nhận thưởng.

Bột mì

 • Tính chất: Không khóa – có thể giao dịch.
 • Nguồn gốc: 
  • Bán tại KTC: 1000 đồng/ vật phẩm.
  • Nhiệm vụ hằng ngày: hoàn thành 1 nhiệm vụ + 20 vật phẩm/ 1 nhân vật.
  • Bạch Hổ Đường: qua 1 tầng + 20 bột mì/ 1 nhân vật.
  • Lưu ý: Để trống túi 15 khi qua ải BHĐ.

Thịt heo

 • Tính chất: Không khóa – có thể giao dịch.
 • Nguồn gốc: 
  • Bán tại KTC: 1000 đồng/ vật phẩm.
  • Train quái map Mê cung sa mạc (75): rớt ngẫu nhiên vật phẩm.

Gia vị

 • Tính chất: Không khóa – có thể giao dịch.
 • Nguồn gốc: 
  • Bán tại KTC: 1500 đồng/ vật phẩm.
  • Tống kim:
   • Thành tích đạt từ 15k điểm trở lên: + 100 gia vị.
   • Thành tích đạt từ 10k điểm trở lên: + 80 gia vị.
   • Thành tích đạt từ 6k điểm trở lên: + 50 gia vị.
   • Thành tích đạt từ 3k điểm trở lên: + 20 gia vị.

Vị trí NPC Sự kiện

Nhan Như Ngọc

 • Vị Trí: Phượng Tường Phủ.
 • Chức năng: 
  • Nấu bánh trung thu
   • Đạt mốc sự kiện nhận thưởng.

 

Sử Dụng Bánh Trung Thu Bình Thường Mốc Nhận Thưởng

Event

Phần Thưởng

Bánh trung thu bình thường

 • 100 Bánh trung thu bình thường: 
  • 2 Huyền tinh cấp 7.
  • 100 Tiền Du Long.
  • 10 vạn bạc khóa.
  • 10 vạn đồng khóa.
 • 300 Bánh trung thu bình thường: 
  • 4 Huyền tinh cấp 7.
  • 100 Tiền Du Long.
  • 20 vạn bạc khóa.
  • 20 vạn đồng khóa.
 • 700 Bánh trung thu bình thường: 
  • 2 Huyền tinh cấp 8.
  • 100 Tiền Du Long.
  • 25 vạn bạc khóa.
  • 25 vạn đồng khóa.
 • 1000 Bánh trung thu bình thường: 
  • 4 Huyền tinh cấp 8.
  • 200 Tiền Du Long.
  • 30 vạn bạc khóa.
  • 30 vạn đồng khóa.

 

Sử Dụng Cờ Bánh Trung Thu Đặc Biệt Đạt Mốc Nhận Thưởng

Event

Phần Thưởng

Bánh trung thu thập cẩm

 • 500 Bánh trung thu thập cẩm: 
  • 5 Huyền tinh cấp 8.
  • 100 Tiền Du Long.
  • 150 vạn bạc khóa.
  • 100 vạn đồng khóa.
 • 1000 Bánh trung thu thập cẩm: 
  • 7 Huyền tinh cấp 8.
  • 100 Tiền Du Long.
  • 200 vạn bạc khóa.
  • 120 vạn đồng khóa.
  • 500 sách kinh nghiệm chân nguyên (khóa)
 • 1500 Bánh trung thu thập cẩm: 
  • 4 Huyền tinh cấp 9.
  • 100 Tiền Du Long.
  • 200 vạn bạc khóa.
  • 150 vạn đồng khóa.
  • 500 sách kinh nghiệm chân nguyên (khóa)
 • 2000 Bánh trung thu thập cẩm: 
  • 5 Huyền tinh cấp 9.
  • 200 Tiền Du Long.
  • 250 vạn bạc khóa.
  • 200 vạn đồng khóa.
  • 1000 sách kinh nghiệm chân nguyên (khóa)
 • 2500 Bánh trung thu thập cẩm:
  • 500 Danh Bổ Lệnh
  • 500 Tiền Du long.
  • 7 viên Huyền tinh cấp 9.
  • 300 vạn đồng khóa.
  • 300 vạn bạc khóa.
  • 1000 sách kinh nghiệm chân nguyên (khóa)
 • 3000 Bánh trung thu thập cẩm:
  • 1000 Danh Bổ Lệnh
  • 500 Tiền Du Long.
  • 4 viên Huyền tinh cấp 10.
  • 400 vạn đồng khóa.
  • 400 vạn bạc khóa.
  • 1000 sách kinh nghiệm chân nguyên (khóa)

 

Phần thưởng tích lũy nạp trong thời gian diễn ra sự kiện

Mốc nạp

Phần thưởng

100 vạn Đồng

 • Phần thưởng:
  • 10 Huyền Tinh 6
  • 20v Bạc Khoá
  • 20v Đồng Khoá
  • 100 Danh Bổ Lệnh

300 vạn Đồng

 • Phần thưởng:
  • 20 Huyền Tinh 6
  • 20v Bạc Khoá
  • 20v Đồng Khoá
  • 200 Danh Bổ Lệnh
  • 100 Sách EXP Chân Nguyên (Khóa)

500 vạn Đồng

 • Phần thưởng:
  • 5 Huyền Tinh 7
  • 60v Bạc Khoá
  • 100v Đồng Khoá
  • 300 Danh Bổ Lệnh
  • 200 Sách EXP Chân Nguyên (Khóa)

700 vạn Đồng

 • Phần thưởng:
  • 6 Huyền Tinh 7
  • 60v bạc Khoá
  • 100v Đồng Khoá
  • 500 Tiền Du Long
  • 400 Danh Bổ Lệnh
  • 1 Bổ Tu Lệnh
  • 500 Sách EXP Chân Nguyên (Khóa)

1,000 vạn Đồng

 • Phần thưởng:
  • 7 Huyền Tinh 7
  • 2 Huyền Tinh 8
  • 60v bạc Khoá
  • 100v Đồng Khoá
  • 500 Tiền Du Long
  • 1 Bổ Tu Lệnh
  • 1000 Danh Bổ Lệnh
  • 700 Sách EXP Chân Nguyên (Khóa)
  • 100 Rương Trang Bị Đồng Hành (Khóa)
  • 1 Hòa Thị Ngọc (Khóa)

1,500 vạn Đồng

 • Phần thưởng:
  • 8 Huyền Tinh 7
  • 3 Huyền Tinh 8
  • 1 Huyền Tinh 9
  • 60v bạc Khoá
  • 100v Đồng Khoá
  • 1000 Tiền Du Long
  • 1 Bổ Tu Lệnh
  • 1500 Danh Bổ Lệnh
  • 1000 Sách EXP Chân Nguyên (Khóa)
  • 150 Rương Trang Bị Đồng Hành (Khóa)
  • 1 Hòa Thị Ngọc (Khóa)

2,000 vạn Đồng

 • Phần thưởng:
  • 9 Huyền Tinh 7
  • 4 Huyền Tinh 8
  • 2 Huyền Tinh 9
  • 60v bạc Khoá
  • 100v Đồng Khoá
  • 1000 Tiền Du Long
  • 1 Bổ Tu Lệnh
  • 2000 Danh Bổ Lệnh
  • 2000 Sách EXP Chân Nguyên (Khóa)
  • 200 Rương Trang Bị Đồng Hành (Khóa)
  • 1 Hòa Thị Ngọc (Khóa)

2,500 vạn Đồng

 • Phần thưởng:
  • 10 Huyền Tinh 7
  • 5 Huyền Tinh 8
  • 3 Huyền Tinh 9
  • 60v bạc Khoá
  • 100v Đồng Khoá
  • 1000 Tiền Du Long
  • 1 Bổ Tu Lệnh
  • 2500 Danh Bổ Lệnh
  • 2500 Sách EXP Chân Nguyên (Khóa)
  • 250 Rương Trang Bị Đồng Hành (Khóa)
  • 1 Hòa Thị Ngọc (Khóa)

3,000 vạn Đồng

 • Phần thưởng:
  • 11 Huyền Tinh 7
  • 6 Huyền Tinh 8
  • 4 Huyền Tinh 9
  • 60v bạc Khoá
  • 100v Đồng Khoá
  • 1000 Tiền Du Long
  • 1 Bổ Tu Lệnh
  • 3000 Danh Bổ Lệnh
  • 3000 Sách EXP Chân Nguyên (Khóa)
  • 300 Rương Trang Bị Đồng Hành (Khóa)
  • 1 Hòa Thị Ngọc (Khóa)

 

VANG DANH THIÊN HẠ
Nhân vật Cấp
Đang cập nhật...
Dữ liệu cập nhật 5 phút/lần