[Event] Giải nhiệt mùa hè


Cập Nhập Bản Patch(bắt buộc)

 • Bắt buộc chạy Autoupdate để thấy các vật phẩm sự kiện.

Thời Gian

 • Bắt đầu vào lúc 4h00 sáng ngày 18/05 sau khi bảo trì.

Sử dụng vật phẩm sự kiện:

 • Sử dụng Trái cây dầm nhận được 50 nghìn EXP1 vạn Đồng khoá
 • Sử dụng Sinh tố bơ nhận được 50 nghìn EXP, 1 vạn Đồng khoá và ngẫu nhiên nhận Huyền tinh 5 (khoá)

Vật Phẩm Sự Kiện

Hình Ảnh

Ghi Chú

Sinh tố bơ

 • Tính chất: Không khóa – có thể giao dịch.
 • Nguồn gốc: 
  • Pha sinh tố bơ tại NPC Event: 1 Sinh Tố Bơ = 1 Kim Nguyên Bảo + 5 Trái cây tươi + 5 Nước tinh khiết + 5 Đường cát trắng + 5 Đá lạnh.
 • Sử dụng: (tối đa 3000 lần) 
  • Đạt mốc nhận thưởng

Trà trái cây

 • Tính chất: Không khóa – có thể giao dịch.
 • Nguồn gốc: 
  • Pha sinh tố Rượu tại npc Nhạn Như Ngọc: 1 Trà Trái Cây = 3 Trái cây tươi + 3 Nước tinh khiết + 3 Đường cát trắng + 3 vạn Bạc thường.
 • Sử dụng: (tối đa 1000 lần) 
  • Đạt mốc nhận thưởng

Trái cây tươi

 • Tính chất: Không khóa – có thể giao dịch.
 • Nguồn gốc: 
  • Bạch Hổ Đường: qua 1 tầng + 30 vật phẩm/ 1 nhân vật.
  • Lưu ý: Để trống túi 15 khi qua ải.

Nước tinh khiết

 • Tính chất: Không khóa – có thể giao dịch.
 • Nguồn gốc: 
  • Train quái tất cả map 75: rớt ngẫu nhiên vật phẩm Nước tinh khiết.

Đá lạnh

 • Tính chất: Không khóa – có thể giao dịch.
 • Nguồn gốc: 
  • Nhiệm vụ hằng ngày: hoàn thành 1 nhiệm vụ + 30 vật phẩm/ 1 nhân vật.

Đường cát trắng

 • Tính chất: Không khóa – có thể giao dịch.
 • Nguồn gốc: 
  • Tống Kim: 
   • Thành tích đạt từ 10k điểm trở lên: + 100 Đường cát.
   • Thành tích đạt từ 7k điểm trở lên: + 80 Đường cát.
   • Thành tích đạt từ 5k điểm trở lên: + 50 Đường cát.
   • Thành tích đạt từ 3k điểm trở lên: + 20 Đường cát.

Vị trí NPC Sự kiện

 • Vị Trí: Phượng Tường phủ
 • Chức năng: 
  • Pha sinh tố.
  • Đạt mốc sự kiện nhận thưởng.

 

Uống Trà Trái Cây Đạt Mốc Nhận Thưởng

Event

Phần Thưởng

Trà trái cây

 • 100 Trà Trái Cây: 
  • 2 Huyền tinh cấp 7.
  • 100 Tiền Du Long.
  • 10 vạn bạc khóa.
  • 10 vạn đồng khóa.
 • 300 Trà Trái Cây: 
  • 4 Huyền tinh cấp 7.
  • 100 Tiền Du Long.
  • 20 vạn bạc khóa.
  • 20 vạn đồng khóa.
 • 700 Trà Trái Cây: 
  • 2 Huyền tinh cấp 8.
  • 100 Tiền Du Long.
  • 25 vạn bạc khóa.
  • 25 vạn đồng khóa.
 • 1000 Trà Trái Cây: 
  • 4 Huyền tinh cấp 8.
  • 100 Tiền Du Long.
  • 30 vạn bạc khóa.
  • 30 vạn đồng khóa.

 

Uống Sinh Tố Bơ Đạt Mốc Nhận Thưởng

Event

Phần Thưởng

 Sinh Tố Bơ

 • 500 Sinh Tố Bơ: 
  • 1 Huyền tinh cấp 8.
  • 1000 Tiền Du Long.
  • 150 vạn bạc khóa.
  • 100 vạn đồng khóa.
 • 1000 Sinh Tố Bơ: 
  • 1 Huyền tinh cấp 8.
  • 1000 Tiền Du Long.
  • 200 vạn bạc khóa.
  • 120 vạn đồng khóa.
 • 1500 Sinh Tố Bơ: 
  • 1 Huyền tinh cấp 9.
  • 1300 Tiền Du Long.
  • 200 vạn bạc khóa.
  • 150 vạn đồng khóa.
 • 2000 Sinh Tố Bơ: 
  • 1 Huyền tinh cấp 9.
  • 1500 Tiền Du Long.
  • 250 vạn bạc khóa.
  • 200 vạn đồng khóa.
 • 2500 Sinh Tố Bơ:
  • 1000 Danh Bổ Lệnh
  • 1800 Tiền Du long.
  • 2 viên Huyền tinh cấp 9.
  • 300 vạn đồng khóa.
  • 300 vạn bạc khóa.
 • 3000 Sinh Tố Bơ:
  • 2000 Danh Bổ Lệnh
  • 2000 Tiền Du Long.
  • 2 viên Huyền tinh cấp 10.
  • 400 vạn đồng khóa.
  • 400 vạn bạc khóa.

 

Phần thưởng tích lũy nạp trong thời gian diễn ra sự kiện

Event

Phần Thưởng

100 vạn Đồng

 • Phần thưởng:
 • 5 Huyền Tinh 6

 • 20v Bạc Khoá

 • 20v Đồng Khoá

 • 5 Sách EXP Chân Nguyên (Khóa)

300 vạn Đồng

 • Phần thưởng:
 • 10 Huyền Tinh 6

 • 20v Bạc Khoá

 • 20v Đồng Khoá

 • 200 Tiền Du Long

 • 10 Sách EXP Chân Nguyên (Khóa)

 • 5 rương Trang bị đồng hành (Khóa)

500 vạn Đồng

 • Phần thưởng:
 • 5 Huyền Tinh 7

 • 60v Bạc Khoá

 • 100v Đồng Khoá

 • 300 Tiền Du Long

 • 15 Sách EXP Chân Nguyên (Khóa)

 • 10 rương Trang bị đồng hành (khóa)

700 vạn Đồng

 • Phần thưởng:
 • 6 Huyền Tinh 7

 • 60v bạc Khoá

 • 100v Đồng Khoá

 • 500 Tiền Du Long

 • 1 Bổ Tu Lệnh

 • 20 Sách EXP Chân Nguyên (Khóa)

 • 15 Rương Trang Bị Đồng Hành (Khóa)

1,000 vạn Đồng

 • Phần thưởng:
 • 7 Huyền Tinh 7

 • 2 Huyền Tinh 8

 • 60v bạc Khoá

 • 100v Đồng Khoá

 • 500 Tiền Du Long

 • 1 Bổ Tu Lệnh

 • 25 Sách EXP Chân Nguyên (Khóa)

 • 20 Rương Trang Bị Đồng Hành (Khóa)

 • 1 Hòa Thị Ngọc (Khóa)

1,500 vạn Đồng

 • Phần thưởng:
 • 8 Huyền Tinh 7

 • 3 Huyền Tinh 8

 • 1 Huyền Tinh 9

 • 60v bạc Khoá

 • 100v Đồng Khoá

 • 1000 Tiền Du Long

 • 1 Bổ Tu Lệnh

 • 30 Sách EXP Chân Nguyên (Khóa)

 • 25 Rương Trang Bị Đồng Hành (Khóa)

 • 1 Hòa Thị Ngọc (Khóa)

2,000 vạn Đồng

 • Phần thưởng:
 • 9 Huyền Tinh 7

 • 4 Huyền Tinh 8

 • 2 Huyền Tinh 9

 • 60v bạc Khoá

 • 100v Đồng Khoá

 • 1000 Tiền Du Long

 • 1 Bổ Tu Lệnh

 • 35 Sách EXP Chân Nguyên (Khóa)

 • 30 Rương Trang Bị Đồng Hành (Khóa)

 • 1 Hòa Thị Ngọc (Khóa)

2,500 vạn Đồng

 • Phần thưởng:
 • 10 Huyền Tinh 7

 • 5 Huyền Tinh 8

 • 3 Huyền Tinh 9

 • 60v bạc Khoá

 • 100v Đồng Khoá

 • 1000 Tiền Du Long

 • 1 Bổ Tu Lệnh

 • 40 Sách EXP Chân Nguyên (Khóa)

 • 35 Rương Trang Bị Đồng Hành (Khóa)

 • 1 Hòa Thị Ngọc (Khóa)

3,000 vạn Đồng

 • Phần thưởng:
 • 11 Huyền Tinh 7

 • 6 Huyền Tinh 8

 • 4 Huyền Tinh 9

 • 60v bạc Khoá

 • 100v Đồng Khoá

 • 1000 Tiền Du Long

 • 1 Bổ Tu Lệnh

 • 50 Sách EXP Chân Nguyên (Khóa)

 • 50 Rương Trang Bị Đồng Hành (Khóa)

 • 1 Hòa Thị Ngọc (Khóa)

 

VANG DANH THIÊN HẠ
Nhân vật Cấp
Đang cập nhật...
Dữ liệu cập nhật 5 phút/lần